Vad är svinkoppor?

FAKTA Svinkoppor, även kallad impetigo, är en smittsam ytlig hudinfektion som oftast syns hos barn, men som även kan drabba vuxna.

Det finns två olika typer av svinkoppor – så här ser de ut

FAKTA Det finns två olika typer av svinkoppor, men båda orsakar hudblåsor. Den ena varianten ser ut som honungsfärgade skorpor efter att blåsorna har spruckit. Den andra varianten ser ut som röda vätskande sårytor.

Begränsa smittan i familjen och på förskolan

FAKTA Svinkoppor är väldigt smittsamt, därför är det viktigt att följa dessa råd för att undvika en spridning.

Senaste nytt från liknande sidor

Senast från Healthcare Media