Annons från Bioglan

Behandla svinkoppor utan onödig antibiotika

Svinkoppor är en mycket smittsam ytlig hudinfektion som orsakas av bakterier men det behöver inte behandlas med antibiotika. Med hjälp av Microcid kan du behandla svinkoppor effektivt utan att bidra till antibiotikaresistenta bakterier.


Vad är svinkoppor?

Svinkoppor (Impetigo) är en smittsam ytlig hudinfektion som framför allt drabbar barn mellan 0-12 år men förekommer även bland vuxna. Svinkoppor är vanligt förekommande och orsakas av bakterierna streptokocker och/eller stafylokocker. Att smittas av svinkoppor är inte farligt men kan vara obehagligt. Individer smittas med svinkoppor både vid direkt eller indirekt kroppskontakt.

 • 90 % av alla infektioner är orsakade av bakterieformen stafylokocker.
 • 10 % av alla infektioner är orsakade av en kombination med stafylokocker och streptokocker eller enbart streptokocker

Behandling av svinkoppor med Microcid®

Microcid-tub-och-kapselUnder hela infektionstiden och framför allt vid behandling av svinkoppor är det essentiellt att ha en god handhygien och en ren miljö runtomkring sig. Läs alltid bipacksedeln innan påbörjad behandling.

God hygien är viktigt för både den som är smittad men även för den som ger omsorg. Tvätta händerna regelbundet, framför allt efter kontakt med ett infekterat hudområde eller efter kontakt med ett infekterat föremål. Microcid® är ett behandlingsalternativ utan antibiotika som inte bidrar till utvecklingen av resistenta bakterier. Beredningsformen är en kräm där den aktiva beståndsdelen är väteperoxid (1%).

 • Använd tvål och vatten för att ta bort skorporna.
 • Avlägsna så mycket av skorporna som möjligt för bästa behandling.
 • Smörj med väteperoxidkräm (Microcid®), 2-3 ggr/dygn.

Antibiotikaresistenta svinkoppor

Svinkoppor-BarnAntibiotikaresistens inträffar då bakterier genomgår en mutation. Denna mutation kan då bli en ny egenskap hos bakterien och kan innebära att den reproducera sig bättre än de bakterier som inte genomgått en mutation. En antibiotikaresistent bakteriestam kan utvecklas då en muterad bakterie blir mindre känslig för antibiotika. Denna muterade förändring utav bakterien kan innebära att bakterien blockerar tillförseln av antibiotika in i cellen, att bakterien bildar ämnen som bryter ner antibiotika eller pumpar ut antibiotika ut ur cellen.

Vid behandling av svinkoppor rekommenderas inte längre användning av viss topikal antibiotika, då resistens utvecklats.

Goda råd vid svinkoppor

Inkubationstiden för svinkoppor (Impetigo) är 2-3 dygn. Krustorna smittar så länge det finns sår som inte läkt. Om möjligt kan det infekterade området med skorporna täckas med förband. Detta minimerar smittrisken och låter såren läka ifred. Under rengöring av det infekterade området är det rekommenderat att använda engångshanddukar för att minimera smittspridningen. Förutom att tvätta och regelbundet byta textilier, var noga med att rengöra ytor runt hemmet som dagligen vidrörs samt tvätta leksaker och maskintvätta mjuka leksaker innan återanvändning.

 • Använd engångshanddukar vid rengöring av svinkopporna.
 • Undvik direktkontakt med det infekterade området så gott det går.
 • Om möjligt håll det smittade området täckt med förband.
 • Byt och tvätta örngott, handdukar och lakan varje dag.
 • Försök se till att barn inte kliar på sårskorporna.
 • Tips är att klippa barnens naglar kort.
 • Införskaffa handdesinfektionsmedel.