Vad är svinkoppor?

Svinkoppor, även kallad impetigo, är en smittsam ytlig hudinfektion som oftast syns hos barn, men som även kan drabba vuxna.


Vad är svinkoppor?

Bild på icke-bullös impetigo.

Svinkoppor drabbar oftast barn

Svinkoppor, impetigo, är en väldigt smittsam hudsjukdom som främst drabbar barn i 0-12 års ålder.

Svinkoppor startar ofta i form av ett kliande utslag som sedan leder till blåsor. När blåsorna spricker syns röd och glansig hud eller honungsfärgade skorpor.

Oftast känner du dig pigg och frisk trots utslagen.

Orsakas av bakterier

Svinkoppor orsakas av bakterier, som antingen kan vara streptokocker eller stafylokocker. Dessa bakterier smittas både genom direkt kontakt och indirekt kontakt.

Bakterierna får lättare fäste i redan irriterad hud eller i fuktig hud. Därför är det vanligt att du får svinkoppor runt näsa och mun när du är förkyld.

Svinkoppor av streptokocker sitter ofta i ansiktet, runt munnen och vid näsan. De kan också finnas på händerna. Hos barn är det också vanligt med streptokocker i underlivet vilket då ger en rodnande, kliande, ofta vätskande yta utan skorpor.

Svinkoppor av stafylokocker bildar varblåsor som går sönder till vätskande sår. Dessa sitter utspridda på kroppen, vanligast på lår och stjärt.

Är mycket smittsamt

Svinkoppor smittas väldigt lätt. Både direkt och indirekt. Har ditt barn svinkoppor och kommer till förskolan eller skolan blir smittspridningen väldigt stor.

Se därför till att ha barnet hemma till dess att skorporna har torkat och fallit bort.

Inkubationstid

Det tar två till tre dygn från det att du har blivit smittad till dess att symptomen bryter ut.

Behandla med tvål och vatten

Svinkoppor är väldigt lätt att bota då det bara är en ytlig hudsjukdom.

Du kan enkelt behandla svinkopporna själv genom att tvätta såren och blåsorna med tvål och vatten flera gånger om dagen. Avsluta med att klapptorka med en engångshanduk. På detta sätt torkas svinkopporna ut och hindras från att spridas.

Du kan också badda på med desinfektionsmedel för hud, så att infektionen ska läka ut. Desinfektionsmedel för hud kan du köpa receptfritt på ett apotek.

Sök vård om:
  • Behandlingen inte blir bättre efter en vecka
  • Om utslagen fortsätter att sprida sig över kroppen
  • Utslagen sitter på ett stort hudområde i samband med feber
Läkemedel – antibiotika

Om svinkopporna inte blir bättre av tvål och vatten kan svinkopporna behöva behandlas med läkemedel som du får utskrivet av en läkare på din vårdmottagning. Antibiotika kan du antingen få i form av en salva eller i form av tabletter. Salvan stryker du på svinkopporna två gånger per dag.

Om det inte blir bättre efter tre dagar eller om du känner dig allmänpåverkad bör du få antibiotika i tablettform.