Symptom på svinkoppor

Det finns två olika typer av svinkoppor, men båda orsakar hudblåsor. Den ena varianten ser ut som honungsfärgade skorpor efter att blåsorna har spruckit. Den andra varianten ser ut som röda vätskande sårytor.


Två typer av svinkoppor

Det finns två former av svinkoppor, även kallat impetigo: Bullös impetigo och icke-bullös impetigo.

Dessa ger något olika symptom. Men båda typerna orsakar hudblåsor som sedan spricker.

Bild på icke-bullös impetigo.

Bild på icke-bullös impetigo.

Symptom på icke-bullös impetigo

Denna typ av svinkoppor börjar ofta i småsår så som eksem, sår eller bett. Eller runt näsa och mun efter en förkylning där huden är som svagast.

Icke-bullös impetigo startar som röda prickar, som kan klia, med små blåsor som sedan spricker och blir till honungsfärgade skorpor.

Det är vanligast att denna typ av svinkoppor finns i ansiktet så som runt näsa och mun. Ibland finns det även på händerna och bålen.

Bild på bullös impetigo.

Bild på bullös impetigo.

Symptom på bullös impetigo

Denna typ ser först ut som eksemliknande förändringar med vätskefyllda blåsor som spricker och blir till sårytor.

När de har spruckit ser sårytorna ut som röd och fuktig hud, med hud som flagnar runt omkring. Dessa svinkoppor kan uppstå var som helst på kroppen och kan uppstå på intakt hud.

Sök vård om:

Ibland kan den som drabbats av svinkoppor få feber. Då ska man söka vård. Sök även vård om svinkopporna sprider sig, är väldigt utbredda eller om de inte har läkt efter en vecka.